Лесна за Четене

Обещаващи практики

По време на проекта, ние искаме да

определим обещаващите практики,

които подкрепят хората с

увреждания при вземането

на собствени решения.

Прочетете повече

Проучване

По време на проекта, откриваме

различни начини при подкрепа

на хората с увреждания в

тяхната правоспособност.

Прочетете повече

Интервюта

Искаме да научим повече за

ежедневието на хората с

увреждания, съдиите и

законните настойници.

Прочетете повече

Новини

10 февруари 2015: В Париж партньорите по проекта AJuPID за [ ... ]

Кликнете тук, за да научите повече за това "Обещаващи практики във Фра..."

Партньорите по проекта работят по изследователски док [ ... ]

Кликнете тук, за да научите повече за това "Главни пропуски в обезпеча..."

24 март 2015: В Дъблин партньорите по проект AJuPIDнаучиха по [ ... ]

Кликнете тук, за да научите повече за това "Обещаващи практики в Ирлан..."

ЧЗВ / Често задавани въпроси

Какво представлява Конвенцията на ООН? Какво е правоспособност и подкрепа при вземане на решения?

 

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси